Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 30 2017

lackadaisical
7343 5027 500
Reposted fromoll oll viamadlenaa madlenaa
lackadaisical

June 22 2017

9409 e8a6
Reposted fromamatore amatore viacoolstorybro23 coolstorybro23
lackadaisical

Wiem tylko, że jednego dnia czuję się dobrze, życie jest słodkie i niczego mi nie potrzeba, a następnego rwę się do ucieczki, nie mogę znaleźć dla siebie miejsca i znowu się pogrążam.

— Paula Hawkins

June 21 2017

lackadaisical
3685 3bee 500
Reposted fromwyczes wyczes viabullet00 bullet00

June 07 2017

lackadaisical
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
lackadaisical
5081 42b9 500
Reposted fromoll oll viairmelin irmelin
4062 7c2e 500
lackadaisical
Mam teraz trudne rzeczy do przeżycia ze sobą samą. Tu mi nikt nie pomoże, nikt tu za mną nie pójdzie. Lepiej mnie tak zostawić.
— Zofia Nałkowska, "Granica"
Reposted fromemkaaaaa90 emkaaaaa90 viaolakocie olakocie
lackadaisical
Coraz częściej myślę, że byłoby lepiej gdyby świat nigdy się dla mnie nie zaczął.
— ...

May 30 2017

lackadaisical
Kobiety, jak chcą pokazać, że cierpią, zaczynają milczeć.
— Wyrafinowany Gentleman
Reposted fromimpulsivee impulsivee viadotknij dotknij
lackadaisical
Miałam być doskonała. Miałam umieć usunąć się w cień i niczego nie wymagać. Miałam nie płakać. Nie żądać. Cieszyć się chwilą. Mało mówić. Dużo się śmiać.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viadotknij dotknij

March 30 2017

lackadaisical

March 27 2017

lackadaisical
4465 b7a7
Reposted fromtatze tatze viamefir mefir

March 20 2017

lackadaisical
Mówili, że wszystko będzie dobrze, kiedy przyjdzie wiosna. Przyszła. I nie jest. Świeci tylko trochę więcej słońca. Ale to nic. Zrozumiałam, że to nie wiosna ma coś zmienić. To ja sama powinnam.
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viabadblood badblood
lackadaisical
0323 1ed6
Reposted fromnotnow notnow
lackadaisical
0782 d9db
Reposted fromgrubypoprostugruby grubypoprostugruby
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl